سلفی با بیمار، بیماری این روز های سلبریتی ها

زمانی که سلبریتی های وطنی، سلفی گرفتن عباس جدیدی با مرحوم پورحیدری را تقبیح می کردند و مردم برای آن عکس جوک می ساختند و برای هم می فرستادند، کسی فکرش را نمی کرد که این رسم غلط عکس سلفی گرفتن با بیماری که بر تخت بیمارستان لحظات سختی را پشت سر می گذارد، در میان بازیگران سینما هم دیده شود. در نوک حمله نقد ها به این مسئله معمولاً نشانه هایی از مقایسه میان عکس های عباس جدیدی و عکس یادگاری سلبریتی های سینما با جمشید ...
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی