سلطان محمدی: بخش کثیری از رسانه های به اصطلاح تخصصی عملکرد تخصصی ندارند/ جایگاه سواد رسانه ای و تحلیل در میان رسانه ها کجاست؟

سینماپرس: حسین سلطان محمدی منتقد سینما در رابطه با عملکرد برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: بخش کثیری از رسانه های به اصطلاح تخصصی هیچ عملکرد تخصصی و مبتنی بر تولید آگاهانه ندارند، تولید اولیه و ابتدایی رسانه ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و گویی در رسانه های ما شرایطی به وجود آمده که همه دنباله روی یک روند از قبل تعریف شده اند؛ به نحوی که مرتباً ما شاهد پخش خبرهای تکراری در آن ها هستیم.