سلطان خاطره بازی

گرچه مفاهیم سینمایی و نام مسعود کیمیایی ممکن است برای نسل جدید کمتر محلی از اعراب داشته باشد اما برای بخشی از علاقه مندان و به ویژه قدیمی های سینمای ایران این نام و خاطره بازی های این سینما، - همچنان جذاب و برتر است. آفتاب نیوز : شاید محبوبیت و مردمی بودن هیچ کدام از کارگردانان معاصر را نتوان در حد و اندازه های مسعود کیمیایی در سینمای ایران دانست؛ کارگردانی که ترکیب اخلاق، اجتماع و سیاست همواره شاکله کارهایش ...
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی