سلبریتی‌ها پول‌های زبان بسته مردم را در جیب‌شان نگه می‌دارند!

سینماپرس: قرایی مقدم با طرح این پرسش که مگر سلبریتی‌ها از کره مریخ آمده‌اند، اظهار می‌کند: این‌ها پرورش یافته و تربیت یافته همین جامعه‌اند و، چون سوء استفاده در جامعه نهادینه شده است، سلبریتی‌ها که باید مورد قبول مردم باشند، رفتار دیگری را از خود بروز می‌دهند.