سلبریتی‌ها علیه حجاب اعلان جنگ کرده اند برخورد کنید!

سینماپرس: جمعی از هنرجویان انقلابی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، با بیان اینکه سلبریتی‌ها علیه حجاب و حیا اعلان جنگ کرده‌اند، خواهان برخورد قوه قضائیه با این دسته از افراد و رفع خلأ‌های قانونی در این زمینه شدند.