سلبریتی‌های محترم لطفا برای دیده شدن از سیدالشهدا و قشر کارگر مایه نگذارید

سینماپرس: اگر چه هر فردی برای اعلام نظر درباره موضوعات مختلف آزاد است اما باید هر صحبتی بر پایه اندیشه و علم باشد.