سقوط مرگبار پسر جوان از طبقه ششم سینما آزادی

جوانی 21 ساله از طبقه ششم سینما آزادی پایتخت سقوط کرد و در دم جان باخت. - مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفتگو با مهر، با تایید این خبر عنوان کرد: ساعت 19 امروز جمعه پسر 21 ساله ای با سقوط از طبقه ششم سینما آزادی فوت کرد.
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: حوادث