سقوط مرگبار پسر جوان از بالای سینما آزادی

پسر جوان از طبقات بالای سینما آزادی به پایین سقوط کرد و جان باخت. - آگاهی به محل برای بررسی علت و نحوه جزییات این حادثه صادر شد و تحقیقات درباره این پرونده و شناسایی هویت متوفی ادامه دارد.
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: حوادث