سفالگری تا مجسمه سازی؛ آموزش های یک کانونی با سابقه به نوجوانان

عبدالعظیم آذرخیل، مجسمه ساز و مربی فرهنگی و هنری کانون تابستان امسال در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کارگاه تخصصی مجسمه سازی را برگزار می کند. - به گزارش روابط عمومیکانون پرورشی، عبدالعظیم آذرخیل، مدرس کارگاه مجسمه سازی و از کانونی های قدیمی است. او می گوید مبنای مسیر شکل گیری زندگی کاری و هنری اش همان کانون بوده است. از خوشنویسی تا سینما و نقاشی را در کلاس های کانون آموخته است و اما آن چه او را جذب خودش ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی