سفارت‌خانه‌های اروپایی کمر به قتل موسیقی ایرانی بسته‌اند +اسناد

سینماپرس: بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی هزینه‌ها را، سفارت سوئیس بر عهده گرفته و برگزارکنندگان در تهران سود مالی قابل توجهی نصیبشان می‌شود بدون آنکه هزینه‌ای را متقبل شوند.