سعی می‌کنیم تا با سینمای چین برای حضور در بازارها و تولید مشترک نیز تعامل بیشتری داشته باشیم

سینماپرس: رئیس سازمان سینمایی در دیدار با مدیر جشنواره فیلم شانگهای چین عنوان کرد: تلاش می کنیم تا با سینمای چین به جز حضور در جشنواره جهانی ایران در جهت سیاست همکاری بیشتر برای حضور در بازارها و تولید مشترک نیز تعامل بیشتری داشته باشیم.