سعید راد: می خواهند موازنه پرسپولیس را بر هم بزنند و ما را پایین بکشند / مگر کسی در این شرایط پرسپولیس را تنها می گذارد

هنرمند سرشناس و محبوب سینمای ایران گفت:... - حالا بعضی می خواهند حال خوب ما را خراب کنند. عقبه برانکو معلوم است و پرسپولیس با هدایت او و تلاش مدیران خوبش به اینجا رسید. بر هم زدن تعادل، ثبات و موازنه باشگاه و تیم، برنامه ای است که برای پایین کشیدن پرسپولیس دنبال می شود. هواداران خیلی باید مراقب باشند.
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: ورزشی