سریال «پدر»؛ عنصری خطرناک برای جامعه‌ ایران!

سینماپرس: حامد شخصیت حزب اللهی «پدر»، پسر ی است که دایره اسلامش به حفظ قرآن و حفظ روابط با محرم و نامحرم و نگاه نکردن مستقیم به دختر عاشقش محدود است و در شرایط ملتهب دانشگاه و جامعه ایرانی دهه ۹۰ اصولا کاری به این ندارد که در جامعه اش چه می گذرد و حتی در جامعه کوچکی به اسم دانشگاه هم هیچ تحرک و فعالیتی ندارد که حزب اللهی های معمول جامعه ایران معمولا در پی اش هستند.