سرگردانی «سینمای کرونازده» در پی سرگیجه «سازمان سینمایی»

سینماپرس: با وجود این که ستاد مقابله با کرونا مجوز بازگشایی سینماها را صادر کرد، اما همچنان برخی پردیس‌ها و سالن‌های سینمایی فعالیت خود را آغاز نکرده اند.