سرو زیر آب عاشقانه ای درباره شهدا

سرو زیر آب عاشقانه ای است که در مدح شهدا ساخته شده است. این فیلم نگاهی تازه به سینمای جنگ دارد که تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است. - گروه هنر ــ سرو زیر آب عاشقانه ای است که در مدح شهدا ساخته شده است. این فیلم نگاهی تازه به سینمای جنگ دارد که تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است. سرو زیر آب جدیدترین ساخته محمدعلی باشه آهنگر از چهارشنبه هفته گذشته 30 آبانماه در سینما ها روی پرده رفت. این فیلم آهنگر نیز ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی