«سرو زیر آب» جنگ را از نگاه صلح به تصویر می کشد

دومین برنامه چهارمین روز از برنامه «دو قدم تا سیمرغ» با اجرای منصور ضابطیان دیروز 7 بهمن به فیلم سینمایی «سرو زیر آب» اختصاص داشت که با حضور سید حامد حسینی تهیه کننده، علیرضا زرین دست فیلمبردار، ستاره اسکندری بازیگر، حسین فلاح دستیار کارگردان و برنامه ریز و حسین باشه آهنگر بازیگربرگزار شد.
به گزارش آنا، در ابتدا سیدحامد حسینی، تهیه کننده این فیلم سینمایی اشاره کرد: محمدعلی باشه آهنگر به دلیل روزهای فشرده قبل از جشنواره و رساندن به موقع کار امکان حضور در این نشست را پیدا نکرد.
علیرضا زرین دست در ادامه این سخنان بیان کرد: حضور ما بدون کارگردان معنایی ندارد چون همه عوامل با ایشان قدم به قدم تا پایان راه آمده اند و رهبری یک گروه بزرگ را به عهده داشتند. این فیلم تا کنون برای تعدادی از اهالی سینما به نمایش درآمده و خوشبختانه بازخوردهای خوبی شاهد بودیم.
ستاره اسکندری نیز درباره ویژگی های این فیلم سینمایی گفت: خاصیت کارگردانی که سابقه ساخت فیلم در زمینه جنگ دارد این است که جنگ را از نگاه صلح روایت می کند. این فیلم حکایت سربازانی از قوم و نوژادهای گوناگون است اما نگاهی از بالا و …