سرفصل‌ نشست‌های تخصصی چهل سال با رسانه‌ها / از مدیریت چهره‌سازی تا الگوی مدیریت جهادی در رسانه ها

سینماپرس: مجموعه نشست‌های تخصصی چهل سال با رسانه‌ها با همکاری فرهنگسرای رسانه و شبکه چهار سیما برگزار می شود.