سربخش: جشنواره فیلم مقاومت نیاز به دبیرخانه دائمی دارد/ نقش و ارزش این جشنواره به نسبت سال های قبل کمتر شده درحالیکه باید بسیار گسترده تر برگزار شود

سینماپرس: علیرضا سربخش جانباز روشندل و کارشناس فرهنگی همزمان با برگزاری پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت گفت: اگر هدف و قصدمان این است که جشنواره فیلم مقاومت را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم نیازمند آن هستیم تا دبیرخانه ای دائمی داشته باشیم و طی سال فیلم های داخلی و خارجی در حوزه مقاومت را رصد، تجزیه و تحلیل کنیم.