«سد معبر» یک سوژه ی امروزی و ناب

فیلم «سد معبر » سوژه بکر و تازه ای دارد. زندگی مامورانی که با دست فروشان در خیابان برخورد می کنند را به تصویر می کشد، پیش از این در سینمای ایران به این سوژه پرداخته نشده بود. جالب است بدانید، سعید روستایی که با فیلم «ابد و یک روز» توانست نام خود را بر سر زبان ها بیندازد، فیلم نامه ی آن را نوشته، اما «سد معبر» از نقطه ای آسیب دیده که قبل از ساخت آن، عده ای فکر می کردند همین نقطه می تواند اثر را برجسته کند.
فیلم نامه ی عجول سعید روستایی
سعید روستایی در سد معبر، بار دیگر حال و هوای «ابد و یک روز» را زنده کرد. در این فیلم هم تنش های فردی، پر رنگ و قابل توجه است و بخش زیادی از پرداخت شخصیت ها نه از طریق موقعیت سازی بلکه از راه دیالوگ های متقابل شکل می گیرد. این ویژگی پیش از این در «ابد و یک روز» موفق عمل کرده بود و باعث شد فیلم سازان بسیاری با الگوبرداری از کار روستایی، آثاری مشابه آن برای سینما بسازند. اما «سد معبر» فارغ از داشتن سوژه ی جذاب، فیلم نامه ی عجولی دارد و به سختی مخاطب را تا انتها روی صندلی سینما نگه می دارد. داستان قاسم و درگیری او با یک دست فروش و همچنین ماجرای خرید …