سجادی حسینی: نگاه سیاسی و جناحی، فقدان سواد و دانش سینمایی در انتخاب و داوری ضربه جدی به جشنواره وارد می‌کند

سینماپرس: کاوه سجادی حسینی کارگردان و مدرس سینما همزمان با فعالیت هیأت انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: نگاه سیاسی و جناحی و فقدان سواد و دانش سینمایی در انتخاب و داوری ضربه جدی به جشنواره وارد می کند و این وظیفه مسئولان و برگزارکنندگان جشنواره است که افرادی را که در این دایره جا می گیرند از لیست هیأت های انتخاب و داوری حذف کنند.