«ستاک» را جلوی دوربین می برم

عبدالحسین برزیده نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در خصوص آخرین فعالیت هنری خود گفت: فیلم نامه سیاسی اجتماعی که جنبه سیاسی آن بارزتر است با نام «ستاک» را در مرحله بازنویسی دارم و در صورت تامین شرایط مالی در سال 97 تولید آن را شروع می کنم.
وی در خصوص موضوع این فیلم ادامه داد: موضوع فیلم سینمایی «ستاک» درباره یک فعال سیاسی است که از مسائل سیاسی خسته شده و با توجه به رشته تحصیلی اش که کشاورزی است به مزرعه ای در شهرستان تغییر سکونت می دهد و به دنبال زندگی در آرامش است اما درگیر ماجراهایی با پسرش و اتفاقات دیگر می شود. برزیده به دو وجهی بودن سینما اشاره و تصریح کرد: جشنواره فیلم فجر دو وجه دارد.
یک وجه اجرایی که هدف آن برگزاری یک جشن بزرگ سینمایی است که هرسال برگزار می شود. در طول این مدت همیشه کم و کاستی ها یی اعم از کیفیت سالن ها ، امکانات پخش فیلم و مسائل مربوط به داوری در کنار شکل برگزاری وجود داشته است، و وجه دوم فیلم ها ی حاضر در جشنواره هستند که رونق اصلی جشنواره کیفیت فیلم ها ست یعنی اگر فیلم ها خوب باشند مخاطبان با وجود اشکالات در بحث اجرایی استقبال کرده و رضایت دارند …