ستارگان مجازی (یکشنبه 6 خرداد 97)

ستارگان مجازی امروز را با وداع باشکوه و غم انگیز مردم ایران با اسطوره سینمای کشورشان آغاز می کنیم. در ادامه به کارت اهدای عضو نفیسه روشن رسیده و از دنیای عجیب نیلوفر هوشمند پرده بر می داریم. –
منبع خبر: ستاره
دسته بندی خبر: سیاسی