ستاره ها دنیا سینما که جوان مرگ شدند

به نظر خیلی از افراد کیفیت مهم تر از کمیت است و بازیگران جوانمرگ سینما با همان اندک آثارشان کار خود را به سرانجام رساندند و جاودانه شدند. - به گزارش شبکه خبری تهران نیوز"، شاید خیلی ها بگویند کیفیت مهمتر از کمیت است و بازیگران جوانمرگ سینما با همان اندک آثارشان، کار خود را به سرانجام رساندند و جاودانه شدند! اما هرچقدر هم که این حرف را باور داشته باشیم، باز حسرت دیدن کاراکترهایی که این ستاره ها توانایی ...
منبع خبر: تهران نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی