ستاره های سینما در تئاتر چقدر دستمزد می گیرند؟

قیمت بلیت تئاترها در دو سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است. در یک ماه اخیر نیز گزارش ها و خبرهای متعددی درباره بلیت های 200 هزار تومانی برخی تئاترها منتشر شد و البته همین گزارش ها باعث شد تا واکنش های تند و تیزی هم در مقابل این رویه قیمت گذاری ابراز شود. - اما دلیل افزایش قیمت برخی از تئاترها چه بود؟ پاسخ ساده است؛ دستمزد بازیگران. به گزارش تهران 24 ، چند سال است که حضور سلبریتی های سینما در تئاتر بیش از گذشته شده است.
منبع خبر: تهران 24
دسته بندی خبر: اقتصادی