ستاره ای متولد می شود

بردلی کوپر گفته است قبل از اینکه بازسازی «ستاره ای متولد می شود» یکی از مشهورترین داستان های سینمایی را آغاز کند، بارها از سوی اهالی این هنر و نزدیکانش به وی هشدار داده شده بود ازاین کار بپرهیزد زیرا سه نسخه بزرگ قبلی که از روی این فیلم ساخته شده بود، آن قدر خوب از آب در آمده بودند که امکان نداشت وی به سطح و سطوح آنها برسد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی