ستاره اسکندی: باشه آهنگر جنگ را از دریچه صلح می بیند

تهران (پانا) – ستاره اسکندری بازیگر فیلم سینمایی سرو زیر آب معتقد است، خاصیت کارگردانی که سابقه ساخت فیلم در زمینه جنگ دارد این است که جنگ را از نگاه صلح روایت می کند.