سبقت تولید از اکران در میدان رقابت سینما

می گویند تعادل بین عرضه و تقاضا لازمه بقای هر صنعتی است؛ اما دو کفه صنعت سینما سال هاست که توازن و تعادلی با یکدیگر ندارند. کفه تولیدات سینمایی (که البته چندان هم پربار نیست) سال هاست که نسبت به سالن سازی سینما سنگینی می کند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی