سایت فروش آنلاین بلیت خانه سینما راه اندازی می شود، پایانی بر یک انحصار؟

سایت فروش بلیت فیلم های سینمایی در حال اکران توسط خانه سینما راه اندازی می شود تا بعد از مدت ها انحصار سینما تیکت در زمینه فروش آنلاین بلیت سینماهای کشور شکسته شود. - به گفته روانبخش صادقی عضو هیات مدیره خانه سینما ایده راه اندازی سایت فروش بلیت از سال گذشته در حال پیگیری بود تا خانه سینما به منبع درآمدی ثابتی برسد و همچنین رقابتی بین دو سایت صورت بگیرد تا بازار جان تازه ای بگیرد. صادقی با اشاره به این موضوع ...
منبع خبر: دیجیاتو
دسته بندی خبر: فرهنگی