سامانه اطلاعات و اسناد تخصصی سینما رونمایی شد

سینماپرس: مراسم رونمایی از سامانه اطلاعات و اسناد تخصصی سینمای ایران با حضور معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، مدیران و پژوهشگران سینما برگزار شد.