سال 98 در سینما با بحران ناشی از ورود غیراستاندارد سرمایه ها مواجه خواهیم بود

استفاده نادرست از سرمایه در سینمای ایران باعث شکاف طبقاتی شده است. – : این روزها ورود سرمایه ها و پول هایی از سوی برخی سرمایه گذاران به سینما باعث بروز مسائل و مشکلاتی در سینما شده و روند تولید را با مشکلات یا دست کم حرف و حدیث هایی روبرو کرده است. همایون اسعدیان (رییس هیئت مدیره خانه سینما) با اشاره به ورود پول های جدید به سینما و همچنین خط مشی تعیین کردن این پول ها برای سینما گفت: ما در حال ورود به یک شرایط …
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی