سال 2019، سالی حقیر و اندوه بار برای سینما

بیش از چهار ماه مانده به پایان سال 2019 چنین به نظر می رسد که سالی اندوه بار را از جهت عرضه و نمایش آثار با ارزش سینما پشت سر گذارده ایم. امسال مثل هر سال روال فیلمسازی سالی سخت حقیر را طی کرده است. نگاه به انبوه فیلم هایی که در این مدت زمان بهار و تابستان بر پرده سینماها ریخته شده، نشان از این دارد که بندرت می شود حتی به عنوان نمونه از میان آنها چند تا فیلم مهم و مشخص را انتخاب کرد. اصولاً کدام فیلم ها؟ آخرین فیلم ام.
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی