سال متوسط ها

در فاصله فقط 4 روز مانده تا پایان هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن، پیش بینی سیمای فاتحان سخت تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. این درحالی است که به سبب پخش شدن 14 فیلم از 21 فیلم بخش مسابقه و به نمایش درآمدن حدود 75 درصد از کارهای درنظر گرفته شده برای مطرح ترین گردهمایی سینمایی جهان، خط و ربط کارها باید تا حالا مشخص می شد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

سال متوسط ها

در فاصله فقط 4 روز مانده تا پایان هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن، پیش بینی سیمای فاتحان سخت تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. این درحالی است که به سبب پخش شدن 14 فیلم از 21 فیلم بخش مسابقه و به نمایش درآمدن حدود 75 درصد از کارهای درنظر گرفته شده برای مطرح ترین گردهمایی سینمایی جهان، خط و ربط کارها باید تا حالا مشخص می شد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی