«سال دوم دانشکده من» و «آستیگمات» پروانه نمایش گرفتند

سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای ۲ فیلم «آستیگمات» و «سال دوم دانشکده من» مجوز نمایش صادر کرد.