سالن های سینمای فجر آماده برگزاری جشنواره سی و ششم

شمارش معکوس برای برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر آغاز شده و آنچه در این میان دارای اهمیت است اینکه سالن های میزبان مخاطبان این رویداد سینمایی کشور آماده پذیرایی از علاقه مندان هنر هفتم هستند یا خیر؟
مخاطب از سینما آزادی دست خالی نمی رود
«رضا سعید ی پور» مدیر پردیس سینمایی آزادی در گفت با فارس درباره آماده سازی سینما برای حضور مخاطبان جشنواره فیلم فجر گفت: سیستم پخش اعم از صوت و تصویر را در سالن های مختلف آزادی بازبینی کرده ایم و هر یک از سیستم ها که نیاز به تعویض داشت، انجام شد. 
وی درباره زمان آماده سازی سالن و استفاده از سانس های موظف برای انجام کارهای سالن نیز تصریح کرد: ما در هیچ زمانی از سانس فیلم هایی که در حال نمایش هستند را برای آماده سازی سالن استفاده نمی کنیم. همیشه پس از آخرین سانس دوستانمان مشغول آماده سازی سالن می شوند و این کار تا صبح به طول می انجامد. با انجام تمام کارهای مربوط به داخل سینما آزادی آمادگی کامل برای حضور علاقمندان به فیلم های جشنواره فیلم فجر هستیم. سعیدی پور درخصوص تمهیدات برای سرمای احتمالی و صف های طولانی جشنواره فیلم فجر هم خاطرنشان کرد: ما …