سالن های سینمای ایران فعال و پویا هستند

ژان کلود کریر هنرمند فرانسوی در کارگاه آموزشی بیان و زبان در سینما در موزه سینما گفت: سالن های سینمای ایران فعال و پویا هستند. – تهران- ایرنا- ژان کلود کریر هنرمند فرانسوی در کارگاه آموزشی بیان و زبان در سینما در موزه سینما گفت: سالن های سینمای ایران فعال و پویا هستند. ژان کلود کریر در کارگاه آموزشی بیان و زبان در سینما، با اشاره به وضعیت امروز سینما در جهان گفت: امروز همه از گسترش سریال سازی صحبت می کنند …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی