سازوکار حمایت های بنیاد سینمایی فارابی از فیلم های سینمایی

معاونت فرهنگی پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی، سازوکار حمایت های این بنیاد از فیلم های سینمایی را تشریح کرد. - به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با توجه به اهمیت آشنایی سینماگران حرفه ای با ساز و کار حمایت های بنیاد سینمایی فارابی، معاونت فرهنگی این بنیاد، توضیحاتی را درباره روال و فرایند بررسی تقاضا های حمایتی سینماگران ارائه کرد.1. مطابق مفاد بنیادنامه ؛ بنیاد سینمایی فارابی یکی ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی