ساخت موسیقی فیلم «کار کثیف»

حسین علیزاده می گوید «باورم نمی شد روزی آهنگساز فیلم شوم و درحال حاضر دوست دارم پیش ازاینکه از من بپرسند چه کاره ای بگویم آهنگساز فیلم هستم.» سینما درزندگی این هنرمند درجریان است و برای او همیشه جذاب بوده حتی پیش ازآنکه به دنبال موسیقی برود. زمانی که اوموسیقی فیلم «گاو» ساخته هرمز فرهت را می شنود به این نتیجه می رسد که موسیقی باید با خود فیلم متولد شود. «چوپانان کویر» به کارگردانی حسین محجوب نخستین اثرموسیقی فیلم این نوازنده تار و سه تار است.او در مورد ساخته این موسیقی می گوید«با حسین محجوب رفاقت داشتیم، اوبه من گفت می خواهم فقط تو آهنگ فیلم مرا بسازی البته پول هم نداشت و دنبال یک نفر می گشت که برایش رفاقتی کار کند. من خودم را باور نداشتم اما آن موسیقی را ساختم. البته آن فیلم هیچ وقت اکران نشد.» بعد آن به دنبال آهنگسازی فیلم دلشدگان می رود؛ دومین یا سومین اثری که در زمینه آهنگسازی فیلم خلق کرده است. داستان موسیقی این فیلم هم ماجرایی داشت تا آنجا که سرساخت موسیقی دلشدگان دو سه بار با علی حاتمی قهر می کند. حسین علیزاده می گوید وقتی موسیقی فیلمی به من پیشنهاد می شود با آن زندگی می …