ساخت آثار دفاع مقدس کار بسیار دشواری شده است

ادامه دادن راه سینمای دفاع مقدس در شرایط فعلی کار بسیار سختی است. من شش سال از زندگی خود را برای این اثر گذاشتم. -
منبع خبر: جام نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی