ساختار خانه سینما پیر شده است/ صنف نباید نیازمند پول دولت باشد

تقی علیقلی زاده تهیه کننده باسابقه سینما ضمن انتقاد از وابستگی مدام خانه سینما به حمایت های مالی دولت، تأکید کرد که نظام ساختاری این نهاد صنفی پیر شده است. – ساختار خانه سینما پیر شده است/ صنف نباید نیازمند پول دولت باشد تقی علیقلی زاده تهیه کننده باسابقه سینما ضمن انتقاد از وابستگی مدام خانه سینما به حمایت های مالی دولت، تأکید کرد که نظام ساختاری این نهاد صنفی پیر شده است. به گزارش ایکنا ، مهر نوشت: تقی …
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی