ساترا برای حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی و جذب سرمایه‌گذاران و تضمین سودآوری «نظام توزیع مسئولیتی» را شکل داده

سینماپرس: در نشست توجیهی متقاضیان دریافت مجوز کارگزاری خدمات صوت و تصویر فراگیر مطرح شد.