زندگانی: تا زمانی که دچار معضل و بحران در بخش مدیریت هستیم هیچ اتفاق خوبی در هیچ یک از حوزه ها رخ نخواهد داد

سینماپرس: امین زندگانی بازیگر سینما و تلویزیون با انتقاد از متولیان فرهنگی کشور در خصوص ارائه راهکار برای برون رفت از کمای سینما در دوران کرونا گفت: مشکلات در کشور ما این روزها آنقدر زیاد است که فقط نمی توانیم به مشکل اهالی سینما اشاره کنیم؛ متأسفانه وضعیت اغلب حرفه ها و مشاغل به هم ریخته و مسئولان هم تدبیری برای رفع هیچ یک از این مشکلات ندارند از این رو بنده معتقدم تا زمانی که دچار معضل و بحران در بخش مدیریت هستیم هیچ اتفاق خوبی در هیچ یک از حوزه ها رخ نخواهد داد!