«زندانی ها» به زودی کلید می خورد

سینماپرس: مسعود ده نمکی به زودی و با انتخاب نهایی بازیگران، فیلم سینمایی «زندانی ها» را جلوی دوربین می برد.