زندانی ها؛ نگاهی ساده انگارانه و مبتذل به مفهوم انتظار

یکی از دیون مردم بر گردن اهالی فرهنگ و هنر این است تا آثار فرهنگی و مذهبی فاخر را برای آن ها تولید کنند تا خانواده ها در سینما و مجامع فرهنگی بتوانند زمینه های گفت وگو در خانواده ها را در این زمینه فراهم کنند اما نگاهی به فیلمی همچون زندانی ... - گروه هنر ــ یکی از دیون مردم بر گردن اهالی فرهنگ و هنر این است تا آثار فرهنگی و مذهبی فاخر را برای آن ها تولید کنند تا خانواده ها در سینما و مجامع فرهنگی بتوانند زمینه ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی