«زنان کوچک» مکتب رمانتیسیسم را در خدمت منافع ملّی درآورده است

سینماپرس: نگاهی به بسیاری از فیلم‌های درام جنگی هالیوود به ما خبر از به کارگیری اصولی و جذاب مکتب و سبک‌های ادبی برای سینمای ملّی می‌دهد.