زمان بندی انتخاب آثار یازدهمین جشنواره تجسمی فجر

سینماپرس: مرحله انتخاب آثار راه پیدا کرده به نمایشگاه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ۱۰ رشته هنری از روز چهارشنبه ۵ دی آغاز شده و تا ۲۴ دی ادامه دارد.