زمان برگزاری نخستین جشنواره تئاتر «اکبر رادی» تغییر کرد

سینماپرس: با تصمیم شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره تئاتر «اکبر رادی»، زمان برگزاری این رویداد هنری تغییر کرد و این جشنواره از روز جمعه ۱۴ تا ۲۲ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.