زمان برگزاری مجمع عمومی کانون کارگردانان اعلام شد

زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگردانان سینمای ایران با دستور جلسه ثبت کانون کارگردانان در وزارت کار اعلام شد. - به گزارش دوشنبه 28 آبان ماه برگزار می شود. از کلیه اعضای پیوسته و وابسته دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگردانان سینمای ایران شرکت کنند. بحث و گفتگو در مورد ثبت کانون کارگردانان در وزارت کار دستور جلسه این مجمع عمومی است. این مجمع دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 17 در ساختمان شماره ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی