زمان‌بندی فعالیت تالارهای نمایشی در ایام نوروز

سینماپرس: در جلسه ای که به منظور هماهنگی برنامه های روز ملی هنرهای نمایشی با حضور مهدی شفیعی برگزار شد، زمان فعالیت تماشاخانه های سنگلج، هنر، خانه نمایش و مجموعه تئاتر شهر در ایام نوروز و همزمان با روز ملی نمایش مشخص گردید.