زمانی که قانون درستی نباشد، نمی توان منتظر اتفاقات مثبت در سینما بود

زمانی که سیستم بیمار باشد و بیمارگونه برخورد کند و قانون درستی نباشد، نمی توان منتظر اتفاقات مثبت در سینما بود. -
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: سیاسی