زغال ؛ فریادهای اجتماعی در قالب سینمای هنری

اسماعیل منصف، در اولین تجربه فیلم بلند خود، دچار کلیشه های جدی فیلمسازی است. از این حیث که با دست گذاشتن روی موضوعات اجتماعی و مربوط به فقر، – دیدارنیوزـ ایمان رضایی: اسماعیل منصف، در اولین تجربه فیلم بلند خود، دچار کلیشه های جدی فیلمسازی است. از این حیث که با دست گذاشتن روی موضوعات اجتماعی و مربوط به فقر، دزدی و ازدواج های سنتی، سعی در ارضای سلیقه اجتماعی پسند مخاطب امروز سینمای ایران دارد و در کنار آن،
منبع خبر: دیدار نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی